top of page

INSIDEOUT bekijk deze pagina in het ENG/FR/NL

September 2021 - Juli 2022

Deel van het programma van

Brussels Gallery Weekend OFF

Brussels Drawing Week

Art Brussels VIP

Curatorship: 

Els Vermang

Kunstenaars:
Claire Andrzejcak 
Steve Van den Bosch 

Sarah Smolders 

Beatrice Balcou

Sinds het begin van de 20ste Eeuw deed het woord haar intrede in de beeldende kunst. Onder invloed van industrialisatie en automatisatie enerzijds en delegatie en interpretatie anderzijds werden woord en techniek verbonden in klassieke en nieuwe media. De tentoonstelling onderzoekt op welke manier het woord en het concept, ten dienste staat van het het beeld en de verbeelding. Onder invloed van het structuralistische en deconstructivistische gedachtengoed enerzijds en conceptuele praktijk anderzijds wordt de klassieke dichotomie tussen zichtbaar en zegbare opgeheven en de grens tussen materiel en immaterieel vervaagd. De tentoonstelling verkent de wijze waarop het woord en het concept vertaald wordt naar een zintuiglijk waarneembeer beeld - tussen horen, zien, ruiken, smaken en tasten, en legt een brug van intertextualiteit naar hypertextualiteit en van intermedia naar transmedia.

Het formaat van de tentoonstelling is ontleend van proto-conceptueel kunstenaar Robert Barry die in 1969 bezoekers uitnodigde het lege ruimte-tijdsvlak van de tentoonstelling te contempleren onder de titel ‘During the exhibition, the gallery will be closed’. Zoals curator Jérôme Sans’ tentoonstelling ‘Shopping’ in de jaren ’90 de etalages van winkels in New York inpalmde gaat er een bijzondere aandacht uit naar Société’s plek in de straat, waar van September 2021 tot Juni 2022 vier lokale kunstenaars uitgenodigd worden in de vitrine en op de gevel tentoon te stellen.

Fluid Feelings of Fickleness - 05.09/14.11.2021

Claire Andrzejczak gebruikt reductie als een middel om haar actieve en gevoelige beschouwing van de wereld om haar heen te intensiveren. Haar nauwgezette blik op de werkelijkheid onthult de aanwezigheid van onuitsprekelijke fenomenen, zo dicht mogelijk bij de waarnemingen van het moment en de ervaring. Haar werk over het onwaarneembare impliceert de paradoxale situatie van een visie die zowel haptisch is (het gevoel van aanraking) als gericht op het immateriële (het onaanraakbare). Een luchtstroom, een emotie of een menselijke aanwezigheid zijn de ijle materialen die zij aan het leven ontleent om de details ervan te schilderen. De materialiteit van het denken staat ook centraal in de manier waarop haar werk zich manifesteert en weerspiegelt een benadering die gebaseerd is op experiment en proces. Sommige werken bestaan gewoon door te schrijven als een verlengstuk van het denken (een repertoire van uitspraken en protocollen van werken), terwijl andere putten uit de verbeelding van schrijvers en dichters.

Demo - 05.09/14.11.2021

Van den Bosch werkt met het schijnbaar uitdrukkingsloze, stilzwijgende en on-spectaculaire. Zijn vaak droge interventies, ontwikkeld vanuit het inzoomen op de grens tussen onzichtbaarheid en pure materialiteit, onderzoeken de implicaties van artistieke productie, tentoonstelling en interpretatie met een afstandelijk gevoel voor absurditeit. Door het uitwissen, verdubbelen, vervagen, omkeren of herbedraden van de elementen die het werk vormen, produceert hij situaties die hun eigen status als kunstwerken voortdurend ondermijnen.

SARAH SMOLDERS
www.sarahsmolders.be

Un signe. - 17.02/17.04.2022

Sarah Smolders houdt zich bezig met de condities waarin ruimte wordt gecreëerd en ervaren. Voor haar zijn deze condities zowel materieel als immaterieel, en vertrekken ze vanuit de blik en het lichaam van de toeschouwer die zich in deze ruimte beweegt - inclusief zijzelf. Sarah Smolders gebruikt schilderkunst als een taal om een dialoog aan te gaan met specifieke plaatsen. Door middel van site-specific acties en gebaren, waarbij ze de lijn bewandelt tussen materie, architectuur en schilderkunstige voorstellingen, onderzoekt ze hoe tijd, beweging, verleden en herinnering zich ruimtelijk kunnen uitdrukken.

The Carpenter of Spring - 26.04/03.07.2022

Met performances, sculpturen en installaties creëert Béatrice Balcou situaties die vernieuwende tentoonstellingsrituelen bieden en die onze manier van kijken naar en waarnemen van objecten - vooral kunstwerken - op de proef stellen. Door aandacht te besteden aan de materialiteit van het kunstwerk en het gedrag van de toeschouwer, onderzoekt ze de waargenomen waarde van kunst en de rol die onze hedendaagse levensstijl eraan toekent.

​De kunstenares installeert een reeks nieuwe sculpturen in het raam en de galerij van Société, deel uitmakend van de reeks "Pieces Assistantes" die de werken van andere kunstenaars fysiek en conceptueel willen ondersteunen door te luisteren naar hun behoeften. Deze sculpturen treden in dialoog met de fysieke ruimte van Société als sedimentaire lagen van acties en relaties.

Pictures: ​Gilles Ribero

bottom of page