top of page

TIME bekijk deze pagina in het ENG/FR/NL

2017 - 07.09/12.11

‘Tijd is de meest moeilijk te definiëren term van ons bestaan, aangezien het ons leven zelf definieert. Dit aantonen of beschrijven is reeds een paradox.’ Nam June Paik

We eten allen wat tijd is. We komen echter snel in moeilijkheden tegen wanneer we bewust over tijd nadenken en zowel objectieve als subjectieve tijd in beschouwing nemen. In tegenstelling met veel andere begrippen, hangt ons begrip van tijd af van onze subjectieve waarneming die gebaseerd is op een individueel referentiesysteem dat niet overeenstemt met deze van de exacte, objectieve tijdsnotie. Tijd is zulk een elementair concept dat hoewel iedereen weet waarnaar verwezen wordt, het zo goed als onmogelijk is het precies te omschrijven.

 

De tentoonstelling presenteert kunstwerken die de notie van tijd uitdagen - zowel van verschillende als ongewone invalshoeken; gaande van objectieve modellen om tijd te meten en te berekenen, tot empirische verkenning van natuurlijke fenomenen, tot het onderzoek en het bevragen van geschiedenis, tot de documentatie van persoonlijke levenservaringen en het spel van individuele mythologie.

 

Na de tentoonstellingen ‘xerox’ en ‘modus operandi’ is deze tentoonstelling de derde van een hoofdstuk dat de erfenis van conceptuele kunst in algoritmische kunst bevraagt. Zodoende is de tentoonstelling gebaseerd op Edmund Husserl’s fenomenologie van tijd, waar hij een onderscheidt maakt tussen het meten van tijd (zogenaamde ‘tijdsmeting’); rationalisatie, en het bewustzijn van tijd (‘tijdsbewustzijn’); subjectivatie van onze Zeitgeist.

Co-curatorship: 

Manuel Abendroth

Els Vermang
 

Kunstenaars:
Gert Aertsen

Art & Language
Jeffrey Michael Austin
Jérémie Bennequin
Julien Berthier
Patrick Bernatchez
Mel Bochner
Joshua Citarella & Brad Troemel
Claude Closky
Hanne Darboven
Edith Dekyndt
Félicie d'Estienne d'Orves
David de Tscharner
Mark Geffriaud
David Guez
On Kawara
Joseph Kosuth
LAb[au]
La Monte Young & Marian Zazeela

​Peter Lemmens
Albertine Meunier

Nathalie Brevet_Hughes Rochette

Roman Opalka

Bertrand Planes

Sebastien Reuzé

Seth Siegelaub

Hirushi Sugimoto

Christophe Terlinden

Kris Van Dessel

a.o.

Zon 10.09​

11 am - 2 pm

Brunch + concert

Patrick Bernatchez

bottom of page